Úvod

 

Vítejte na stránkách Milana Odvárky.

Pokusím se Vám představit zahradu, která začala vznikat téměř před 20 lety. Prvotní nápad byl postavit na 1 ha původní podmočené  louky sbírkovou zahradu s důrazem na přírodní styl a v tomto duchu pokračujeme i nadále.  Zde se téměř všechno podřizuje podmínkám rostlin a živočichů a teprve až nakonec nám majitelům. Pozemek se nachází na rozhraní Českomoravské vysočiny a Jižních Čech v nadmořské výšce 530 m.n.mořem. Původně zde byla neúrodná louka, kterou spásal dobytek. Jelikož louka byla celá pod drenážovaná, dalo hodně práce odstranit a zrušit funknčnost drenáží, aby neodváděly vodu z nového rybníka. Po různých peripetijích se nám podařilo vytvořit a přirozeně propojit různé biotopy, jako jsou skalky, potoky, mokřady, ale i dva rybníky s bažinou. Po dvaceti letech vyrostly stromy a můžeme si konečně dovolit pěstovat i hajní a vřesovištní vegetaci. Na umělé duně rostou mrazuvzdorné kaktusy z S. Ameriky a Patagonie, pěstujeme jich desítky druhů. V rybnících a mokřadech žijí různé druhy ryb, raci, škeble, ale i hmyz zde má velké zastoupení. Vážky, šídla, několik druhů střevlíků rodu Carabus  a mnoho dalších. Každoročně nakupujeme několik stovek druhů semen, ale i rostlin a to samozřejmě stoji nemalé peníze. Za 20 let prošlo zahradou několik tisíc druhů rostlin. Mnoho se jich zde zabydlelo, ale ještě mnohem více jich umělé podmínky nepřežilo. Údělem sběratelů rostlin je znovu a znovu se pokoušet vytvořit podmínky pro určitou rostlinu a ono to jednou vyjde.
 
V pobřežních partiích rybníka a v mokřadech pěstujeme rostliny, které používáme jako samočisticí komponenty do biologických rybníků a bazénů. V takových to bazénech se nepoužívá chemie. Celý čistící proces je založen na hladu, nebo jinak řečeno žravosti rostlin a pokud bazén splní určité podmínky (hloubka, dostatek mělčin a velikost bazénu), funguje bez problémů. V takových to koupacích rybnících musí být ryby, šneci atd. a až nastane po určitém čase přirozená rovnováha, jako v normálním rybníce, získáte do svojí zahrady nepostradatelnou součást zahrad a to je voda. 
 
Další součástí našeho snažení je řezbařina, která jako další pomáhá finančně chodu zahrady. Pokoušíme se vytvářet co nejdokonalejší kopie motýlů a ptáků. Vystavujeme je v malé galerii, která je součástí prohlídkové trasy zahradou. Od dubna do října je zahrada otevřená pro veřejnosti a po telefonní dohodě Vás provedeme i s výkladem o rostlinách zahradou. Vstupné na osobu je 40kč. Přebytky rostlin a výrobky za dřeva je možno zakoupit. 

Mapa stránek
© 2011 - 2013 Zahrady Odvárka | Realizace: Webshot.cz